สมบัติของอุบาสก [มหานามสูตร]

 
pirmsombat
วันที่  11 ม.ค. 2551
หมายเลข  6945
อ่าน  1,386

๗. มหานามสูตร

ว่าด้วยสมบัติของอุบาสก

[๑๕๙๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม

ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ครั้งนั้นแล พระเจ้ามหานามศากยราช เสด็จ

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงจะชื่อว่าอุบาสก พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ดูก่อนมหาบพิตร บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ

ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล บุคคลจึงจะชื่อว่า เป็นอุบาสก ...................................................................

บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

บุคคลนั้นจึงชื่อว่า เป็นอุบาสก จะเห็นว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่เข้าใจธรรมเลย

ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน แต่เพียงทำตามประเพณีกันไปเรื่อยๆ

โดยไม่เข้าใจธรรมย่อมไม่สามารถเป็นผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งได้

จึงไม่ใช่ อุบาสก อุบาสิกา ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 12 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 ม.ค. 2551

"จะเห็นว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่เข้าใจธรรมเลย

ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน แต่เพียงทำตามประเพณีกันไปเรื่อยๆ

โดยไม่เข้าใจธรรมย่อมไม่สามารถเป็นผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งได้

จึงไม่ใช่ อุบาสก อุบาสิกา ครับ"

ขออนุโมทนาครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ม.ค. 2551

ถึงพระรัตนตรัยมิใช่เพียงคำพูด แต่ถึงเพราะเกิดจากความเข้าใจพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้องเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ !

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pirmsombat
วันที่ 13 ม.ค. 2551

ขอบคุณ คุณ แล้วเจอกัน มาก และ ขออนุโมทนา ครับ

ความคิดเห็นของคุณดีมากทุกข้อ ข่วยเสริม ช่วยขยายให้ทุกคนมีปัญญาเพี่มขึ้น ครับขอบคุณ คุณ pornpaon และ คุณ วันชัย๒๕0๔ มากครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ