ในสวรรค์มีสัตว์เดรัจฉานด้วยหรือ
 
chamnt
วันที่  19 พ.ค. 2548
หมายเลข  69
อ่าน  1,504

เคยได้ฟังจากการบรรยายว่ามีเทพบางองค์ขี่ม้าเป็นพาหนะ แสดงว่ามีสัตว์เดรัจฉานกำเนิดในภูมิของสวรรค์ได้ใช่หรือไม่ หรือแม้แต่ในนรกก็มีสัตว์เดรัจฉานกำเนิดในภูมินั้นได้ เช่น พวกปลาต่างๆ ที่คอยกัดกินเนื้อของสัตว์นรก เป็นต้น ใช่หรือไม่ครับ ปฏิสนธิจิตของสัตว์เดรัจฉาน เช่น ม้าในสวรรค์นั้นจะเป็นจิตประเภทใด เป็นอกุศลวิบากหรือ เป็นกุศลวิบาก


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ค. 2548

ในสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉาน ที่ว่ามีช้างมีม้าเป็นพาหนะนั้นเป็นเทพบุตรแปลง

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 23 ในเรื่องนี้ 

ถามว่า  ก็วิมานนั้นเป็นพาหะที่เทียมสัตว์หรือเป็นพาหะที่ไม่เทียมสัตว์

ตอบว่า  แม้หากว่าในเทวโลก รถวิมานทั้งหลายแม้ก็เป็นพาหะเทียมสัตว์ เพราะบาลี เป็นต้นว่า สหสฺสยุตฺต อาชญฺ รถ รถม้าเทียมม้า ๑,๐๐๐ ตัว แต่เหล่านั้นเป็นเทพบุตรทั้งนั้น แสดงตัวโดยรูปเป็นพาหะในเวลาทำกิจ (หน้าที่) เหมือนเอราวัณเทพบุตรแสดงตัวโดยรูปเป็นช้างในเวลาเล่นกีฬา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ