สัมมาสติ
 
kchat
วันที่  18 พ.ค. 2548
หมายเลข  68
อ่าน  847

สติเป็นโสภณเจตสิก เป็นโสภณธรรม เหตุใดจึงมีการใช้คำว่า มิจฉาสติ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ค. 2548

ที่ใช้คำว่า มิจฉาสติ เพื่อที่จะแสดงมรรค ๘ ที่เป็นมิจฉามรรคให้บริบูรณ์ โดยปรมัตถธรรมมิจฉาสติไม่มี แต่อรรถกถาแก้ว่า หมายถึง อกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสัมมาสติ

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ 8 

(อนึ่ง สติย่อมไม่มีในอกุศลจิตเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสติ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ถือเอา) 

ถามว่า บุคคลผู้มีทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่ระลึกถึงการงานอันตนกระทำบ้างหรือ? 

ตอบว่า ย่อมระลึก แต่การระลึกนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสติ เพราะอาการระลึกนั้น เป็นความประพฤติของอกุศลจิตอย่างเดียว ฉะนั้นจึงไม่ทรงถือเอาสติ

ถามว่า เมื่อความเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไรในพระสูตรจึงตรัสว่า มิจฉาสติเป็นความระลึกเล่า? 

ตอบว่า เพื่อจะทรงยังมิจฉัตตะแห่งมิจฉามรรคให้บริบูรณ์ เพราะอกุศลขันธ์ทั้งหลาย เป็นสภาวะเว้นจากสติและเป็นปฏิปักษ์ต่อสติ จึงทรงทำเทศนามิจฉาสติไว้ในพระสูตรนั้นโดยปริยาย แต่มิจฉาสตินั้นว่าโดยนิปปริยายย่อมไม่มี เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงถือเอา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ