นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจากขันธ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6796
อ่าน  996

 

 นิพพาน   ไม่ใช่ขันธ์ นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจากขันธ์

        คำว่า ขันธ์ หมายถึงสภาพธรรมที่จำแนกเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน  ภายในภายนอก  หยาบ  ละเอียด  ทราม ประณีต ไกล ใกล้ ฉะนั้น ขันธ์จึง ได้แก่ สังขตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดดับ  จึงเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นต้น 

      ส่วน อสังขตธรรม คือ นิพพานนั้น  เป็นธรรมที่ไม่เกิด  ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง จะกล่าวว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้  ว่าเป็นธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้  ว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ จะกล่าวว่าเป็นอดีตก็ไม่ได้ ว่าเป็นอนาคตก็ไม่ได้ ว่าเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น วิสังขารธรรม คือ นิพพาน จึงไม่ใช่ขันธ์ เป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจากขันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ