Print 
...เข้ามาศึกษาพระธรรมเพราะอะไร...
 
สารธรรม
วันที่  29 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6743
อ่าน  2,122

ถอดเสียงบางตอนจาก  ... พระธรรมเป็นเหมือนกระจกส่องจิต

 

     ถ้าเป็นธรรมะจริงๆ คนที่เข้ามาสู่พระธรรม ถ้าเป็นผู้ตรง เข้ามาด้วยความนอบน้อมต่อการที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตาม   เมื่อมีความเห็นถูก มีความเข้าใจถูก ...ว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะละเว้นสิ่งนั้น...สิ่งใดดีก็จะประพฤติสิ่งนั้น...เท่าที่จะประพฤติได้  สั่งสมได้   เพราะฉะนั้น  ก็เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะ  ไม่ได้เข้ามาโดยที่ว่า  เราเรียนเก่ง   เรารู้ธรรมะมาก    เราจะไปเป็นครูอาจารย์  หรือเราจะได้ลาภ  ได้สักการะ แม้แต่เพียงการชมเชย...ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เพื่อสิ่งนั้น    ถ้าเพื่อสิ่งนั้นแล้ว...จะไม่ได้สาระจากพระธรรม  แต่ว่าจะได้ความเมาในความรู้ ในความเก่ง หรืออาจจะในลาภ ในสักการะ  แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อประโยชน์จริงๆ เพราะเหตุว่า พระธรรม...ถ้าไม่ศึกษาก็สูญ   พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัตถุเลย......แต่อยู่ที่ความเข้าใจของชาวพุทธ     
     ถ้าชาวพุทธไม่เข้าใจพระธรรม......สูญแน่นอน  ไม่มีการที่จะดำรงสืบต่อไป มีพระไตรปิฎกจริง เปิดแล้วไม่รู้เรื่อง หรือว่าเข้าใจผิด  ขณะนั้นก็ไม่ใช่การสืบต่อพระศาสนา  เพราะฉะนั้น เราต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆ มีความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย แม้แต่พระธรรม นอบน้อมโดยการศึกษา ด้วยการพิจารณาด้วยความละเอียดที่จะให้ไม่บิดเบือน ไม่เข้าใจผิดในพระธรรม  เพราะถ้าเข้าใจผิด...จะผิดไปโดยตลอด

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 30 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
K
K
วันที่ 30 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 31 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 31 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paw
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ ... อ่านแล้วเตือนตัวเองได้มาก...จนต้องบันทึกไว้เป็นอักษรให้ตัวเองอ่าน เพื่อจะได้เตือนตัวเองทุกครั้งที่หลงลืม...เพลิดเพลินกับสิ่งที่เป็นมายา... 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 1 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ทศพล.com
วันที่ 3 ม.ค. 2551

ผมยอมรับครับว่า  ผมมีกิเลสเยอะ  แต่เมื่อผมได้พบพระธรรม  ที่ท่านอาจารย์ สุจินต์  ได้เอามาบรรยาย  ผมก็พยายามศึกษา และก็พยายามละความไม่ดี  และพยายามทำความดี

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
พุทธรักษา
วันที่ 4 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิต ในความเพียรของคุณสารธรรม ที่เกื้อกูลด้วยข้อธรรมอันเป็นประโยชน แก่สหายธรรมอยู่เสมอค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suwit02
วันที่ 1 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ