มิจฉาสมาธิ
 
kchat
วันที่  18 พ.ค. 2548
หมายเลข  67
อ่าน  1,308

มิจฉาสมาธิ

๑. มีลักษณะอย่างไร

๒. ต่างจากสัมมาสมาธิอย่างไร

๓. จะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรเป็นมิจฉาสมาธิ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 พ.ค. 2548

๑. มิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ผิด คือ สมาธิที่เกิดร่วมกับอกุศลทั้งหมด ไม่สงบ

๒. ต่างจากสัมมาสมาธิ เพราะสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยกุศล สงบจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

๓. ทราบโดยสติและสัมปชัญญะของผู้นั้นเอง คือ ขณะที่จิตไม่สงบและไม่เป็นไปกับเรื่องทาน ศีล และภาวนา ขณะที่จิตระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ ระลึก รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเป็นสัมมาสมาธิ ขณะที่จิตเป็นไปกับโลภะ โทสะ โมหะ เป็นมิจฉาสมาธิ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ