เนื้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม
 
manitka
manitka
วันที่  24 ธ.ค. 2548
หมายเลข  610
อ่าน  5,982

อยากทราบว่าเนื้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง และห้ามบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะพระภิกษุสงฆ์

ขอขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ธ.ค. 2548

เนื้อที่ทรงห้ามสำหรับพระภิกษุมี ๑๐ ชนิด คือ

เนื้อช้าง

เนื้อม้า

เนื้อสุนัข

เนื้อมนุษย์

เนื้อเสือโคร่ง

เนื้อเสือดาว

เนื้อเสือเหลือง

เนื้อราชสีห์

เนื้องู

เนื้อหมี

นอกจากเนื้อ ๑๐ ชนิดแล้ว ทรงบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจง พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสำหรับนักบวช มีพระภิกษุ ภิกษุณี เป็นต้น สำหรับคฤหัสถ์ไม่มีอาบัติ แต่ควรพิจารณาตามความเหมาะสม

เหตุผลที่ทรงบัญญัติโปรดอ่านในพระวินัยปิฎก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bug
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ