ลิ่มสลักคืออวิชชา

 
nattawan
วันที่  7 ก.ค. 2567
หมายเลข  48068
อ่าน  78

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ภาษาบาลี ๑ คำ
คติธรรมประจำสัปดาห์
๓๐๖.อวิชฺชลงฺคี

อวิชฺชาลงฺคี หมายถึง ลิ่มสลักคืออวิชชา

อวิชชา คือ ความไม่รู้จึงเป็นลิ่มสลักที่ใหญ่โต ปิดกั้นไม่ให้ออกไปสู่ความจริง โดยที่ไม่สามารถใช้ความเป็นเราไถ่ถอน หรือยกอวิชชานั้นขึ้นได้ ต้องเป็นปัญญาเท่านั้น ที่จะค่อยๆ ขยับลิ่มสลักที่ตอกไว้แน่น ให้คลายลงได้

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ฟังแล้วก็ลืมว่าเป็นธรรมะ
ฟังจนกว่าจะไม่ลืม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ไม่ควรที่จะประมาทอกุศลธรรม ใครที่เป็นคนดี จะดีไปได้นานเท่าไร ก็เฉพาะตราบที่อกุศลยังไม่มีปัจจัยเกิดขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ความขยันที่ประเสริฐที่สุด คือ ขยันที่จะศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเลย ในขณะที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ทุกท่านซึ่งยังไม่ถึงพระนิพพาน ก็ต้องเป็นผู้ที่ขยันในการเจริญกุศล มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีวันถึงที่ๆ ไม่มีการทรงชีพอยู่ เป็นที่ๆ สงบจริงๆ เพราะเหตุว่า ไม่ต้องกระทำกิจเห็น กิจได้ยิน กิจได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส คิดนึกเรื่องราวต่างๆ


 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ในขณะที่กำลังเพลิดเพลินไปในเรื่องต่างๆ ขณะนั้นให้ทราบว่าเป็นผู้เกียจคร้านแล้ว ในการที่จะขัดเกลาอกุศลธรรม ซึ่งมีมาก และถ้าไม่ขัดเกลาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

เวลาที่อดทนได้ เป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้

ขณะใดที่ทนไม่ได้ขึ้นมา ให้ทราบว่าแพ้ทันที คือแพ้กิเลสของตัวเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในกุศลจริงๆ ถ้าท่านเป็นผู้ที่มั่นคงในกุศลแล้ว ไม่ต้องกลัวอะไร จะไม่มีโทษภัยอะไรซึ่งเกิดเพราะกุศลของท่าน แต่ถ้าท่านจะได้รับโทษภัยต่างๆ ให้ทราบว่า ไม่ใช่เพราะกุศลของท่าน แต่การที่ท่านได้รับโทษภัยนั้น เพราะท่านมีอกุศลธรรมของท่านเอง

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 695

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ขณะที่อกุศลจิตเกิดนั้นไม่เบียดเบียนคนอื่น
จิตของใครเป็นอกุศล อกุศลธรรมของผู้นั้นเองเบียดเบียนผู้นั้นให้เดือดร้อน

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

เมื่อใดที่เห็นภัยของอกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นโทษ ก็ย่อมมีความเห็นถูกที่จะขัดเกลาละคลาย แม้อกุศลธรรมที่เพียงเล็กน้อยนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nattawan
วันที่ 7 ก.ค. 2567

การอบรมปัญญา เป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆ อบรม จนกระทั่งเป็นปัญญาที่รู้จริง ในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
วันที่ 7 ก.ค. 2567

ต้องเป็นปัญญาเท่านั้น ที่จะค่อยๆ ขยับลิ่มสลักที่ตอกไว้แน่น ให้คลายลงได้

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณ และยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เฉลิมพร
วันที่ 8 ก.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ