เมื่อถึงขณะที่จะต้องตายก็ต้องตาย

 
khampan.a
วันที่  28 มี.ค. 2567
หมายเลข  47660
อ่าน  120

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๑๗]

เมื่อถึงขณะที่จะต้องตายก็ต้องตาย

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่ห้องประชุมมาเจสติค ชั้น ๖ อาคารสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗


ต้องมีความเข้าใจจริงๆ ในธรรม (สิ่งที่มีจริง) หลากหลายมาก เกิดโดยไม่มีใครไปบังคับบัญชา ไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นความเป็นไปของธรรมซึ่งต่างออกไปอีกตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะของแต่ละคน เพราะฉะนั้น กรรมหนึ่งในบรรดากรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลเกิดขึ้นได้ที่ได้ทำมาแล้วแม้เนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ก็ยังเป็นปัจจัยให้กรรมนั้นถึงเวลาให้ผลทำให้เกิดขึ้น หนึ่งขณะจิตที่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตหรือชาติที่จะเป็นคนนี้ตามกำลังว่ากรรมจะให้เป็นคนนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ เลือกไม่ได้เลย บางคนอายุสั้น บางคนก็อายุยืน ไม่มีใครสามารถจะกำหนดได้ ถ้าถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไป จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้น ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันที จะเป็นคนนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งขณะจิตไม่ได้ จะอ้อนวอนขอร้อง ซื้อด้วยเงินสักเท่าไหร่ ไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ใครจะบันดาลได้เลย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ