ไม่ขาดธรรม

 
khampan.a
วันที่  9 เม.ย. 2567
หมายเลข  47684
อ่าน  176

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๒๐]

ไม่ขาดธรรม

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ที่โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๑ เมษายน ๒๕๖๗


การฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิต มีค่าสูงสุด และเวลาของการฟัง น้อยกว่าอกุศลมากมาย ในสังสารวัฏฏ์ก็รู้เลยว่าก็เหมือนอย่างนี้แหละ แต่ก็ยังมีโอกาสได้ฟังเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงว่าเวลาของอกุศลมากมายมหาศาลทุกวันด้วยแม้ในชาตินี้ชาติเดียว แต่เวลาของกุศลน้อยมาก เพราะฉะนั้น ประโยชน์จากการฟังต้องรู้จักการฟังว่าฟังเพื่อพิจารณา ไตร่ตรองความละเอียดลึกซึ้งของธรรม

ฟังเพื่อเข้าใจธรรม ไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะจำจะเข้าใจจะพยายามที่จะรู้แจ้งธรรม แต่ฟังเพื่อเข้าใจธรรม เพราะกำลังมีธรรม ไม่ขาดธรรมเลย เป็นธรรมทั้งหมด เพราะฉะนั้น เป็นธรรมทั้งหมดเข้าใจอะไรบ้าง ก็ต้องเป็นผู้ตรง สัจจบารมี เห็นความหนาแน่นของอวิชชาความไม่รู้นำมาซึ่งพฤติกรรมกิเลสต่างๆ ติดข้องทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกอย่าง ทุกทาง ทุกเรื่องทุกวันที่ปรากฏ นานมาแล้ว เพราะฉะนั้น อวิชชาจะมหาศาลสักแค่ไหน


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 9 เม.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 9 พ.ค. 2567

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณยินดีในกุศลธรรมทานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 10 พ.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ