ความดีไม่เคยทำร้ายใครเลย

 
khampan.a
วันที่  29 มี.ค. 2567
หมายเลข  47664
อ่าน  71

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๑๘]

ความดีไม่เคยทำร้ายใครเลย

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่ห้องประชุมมาเจสติค ชั้น ๖ อาคารสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗


ต้องเป็นผู้ที่ตรงมาก ความดีทั้งหลายทั้งหมดไม่เคยให้โทษหรือทำร้ายใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ความดีต้องเริ่มจากความเข้าใจถูก ดีสักเท่าไหร่ก็ตามเทพบนสวรรค์เทวโลกพรหมโลก ยังมีกิเลส ดีไหม? เพราะฉะนั้น ต้องรู้ เหตุของความไม่ดีทั้งหมดมาจากความไม่รู้แน่นอน เพราะฉะนั้น ความรู้เท่านั้นที่จะเริ่มรู้จักธรรมตามความเป็นจริง

โกรธไหม? ไม่ต้องโกรธ โกรธทำไม ก็ไม่รู้ต่างหาก ไปโกรธความไม่รู้อีกแล้ว โกรธไปหมดทุกอย่าง และความโกรธนั้นดีหรือ เพราะไม่รู้ความจริงจึงโกรธใช่ไหม? เพราะฉะนั้น ก็เริ่มรู้ ความรู้เพิ่มขึ้นอกุศลทั้งหลายก็ค่อยๆ น้อยลง


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ