สมบัติมหรสพ

 
nattawan
วันที่  24 ก.พ. 2567
หมายเลข  47478
อ่าน  94

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เกิดมากิน ติดขัอง แล้วก็นอนทุกวัน
รู้กันทุกคน แต่กว่าจิตจะน้อมไปสู่การที่จะเห็นภัยจริงๆ ว่ามีประโยชน์ไหมที่ต้องเห็น ได้ยิน ... แล้วก็สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เหมือนสมบัติมหรสพ แสนสั้น ชั่วคราว แล้วก็ไม่มีอะไร เพียงลวงให้เห็นเหมือนว่ายังอยู่ แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งของความยินดี พอใจ สิ่งนั้นไม่เหลือ ปรากฏจริง น่าพอใจจริง ดับแล้วไม่เหลือเลย
ฟังไป เพื่อเข้าใจไป เพื่อสะสมไป จนถึงกาละที่สามารถจะเห็นว่า เป็นโทษจริงๆ โดยการที่ปัญญาสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ สะสมต่อไป จนกว่าจะมีการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตรงตามที่ได้ฟัง เมื่อนั้นใครจะไม่เห็นภัยบ้างของสภาพธรรมที่ไม่ใช่เรา??
กว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องอาศัยพระธรรมเทศนา มิฉะนั้นจะไม่เห็นเลยว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือ การได้ฟังพระธรรม เพราะความเข้าใจสามารถทำให้เห็นโทษของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็น
ฟังไป สะสมปัญญาไป ค่อยๆ สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย

รายการบ้านธัมมะ ๑๗ ก.พ. ๕๙
เนื้อหาจากการสนทนาธรรมที่มศพ.
ในวันมาฆบูชา ๑๔ ก.พ. ๕๗

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 24 ก.พ. 2567

อยากหรือไม่อยาก เมื่อเหตุมี ธรรมนั้นก็ต้องเกิดขึ้น
ไม่รู้มานานแสนนาน แล้วยังอยากไม่รู้อีกต่อไปหรือ?? ไม่มีใครต้องการ เพราะว่าควรจะรู้แล้ว เพราะไม่รู้มานานมาก ต่อไปก็จะไม่รู้อีกนานมาก เพราะฉะนั้นควรสักทีที่จะรู้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 24 ก.พ. 2567

เพียรที่จะเข้าถึงลักษณะที่ไม่ใช่เรา เพียรที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริง ชั่วคราว แล้วก็หมดไป รู้ทั่วว่าเป็นธรรมและต้องเป็นปกติด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 24 ก.พ. 2567

มีกิเลส ยังไม่รู้เลย แล้วจะไปรู้สิ่งที่ดับกิเลสได้อย่างไร เพราะไม่รู้ละไม่ได้ มีใครอยากไปนิพพานบ้าง? ยังไม่รู้จักเลยว่านิพพานคืออะไร
นิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดดับ มีจริง พ้นจากกิเลส ต้องฟังธรรมให้เข้าใจ ปัญญาเท่านั้นดับกิเลสได้
ปัญญาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐ เข้าใจความจริงและรู้ได้ทุกอย่าง เป็นอริยทรัพย์ที่นำมาซึ่งสิ่งที่ปลื้มใจสูงสุด คือ การดับกิเลส

สยทนาธรรมที่บ้านคุณปริญญา สีดาโสม อ.หนองหญ้าปล้อง
เช้า ๒๔ ก.พ. ๕๙
youtu.be/0nSIO9R9Ky0

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 24 ก.พ. 2567

🍃ให้เงินพระภิกษุเป็นบุญไหม?
🍁ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงหรือเปล่า?

เวลาที่ไม่รู้ ก็ทำสิ่งที่ไม่รู้ เมื่อรู้แล้ว จะทำอีกหรือเปล่า? เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องดำรงรักษาพระพุทธศาสนา มิฉะนั้นคำสอนต่างๆ ที่ถูกต้องดีงามก็จะเสื่อมไป และไม่กลัวที่จะเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้อง ผิดหรือที่จะพูดสิ่งที่จริง?

สนทนาธรรมที่บ้านคุณปริญญา สีดาโสม อ.หนองหญ้าปล้อง
๒๔ ก.พ. ๕๙
youtu.be/0nSIO9R9Ky0

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 25 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ คุณnattawanและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ