การฝากผู้อื่นทำบุญ

 
lada
วันที่  23 ก.พ. 2567
หมายเลข  47452
อ่าน  141

เช่น ฝากตักบาตรพระ หรือฝากเงินไปบริจาค แบบนี้การได้ผลบุญของผู้ฝากและผู้รับฝาก (แต่ผู้รับฝากไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของใดๆ เพียงแต่นำไปทำบุญให้) แตกต่างกันหรือไม่คะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 25 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่า บุญ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เป็นสภาพจิตที่ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ก็คือ กุศลจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย ขณะที่มีจิตคิดที่จะสละสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็เป็นกุศล แม้จะไม่ได้ทำด้วยตัวเอง แต่ฝากให้คนอื่นทำแทน ก็ย่อมเป็นกุศล และสำหรับผู้รับฝาก ก็เป็นการเจริญกุศลด้วยเหมือนกัน เป็นการขวนขวายกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อำนวยความสะดวกให้ผู้อื่น (เวยยาวัจจะ) ก็เป็นกุศลอีกเหมือนกัน ทั้งหมดทั้งปวง ไม่ใช่ใครเลย มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป เมื่อเป็นเหตุที่ดี ก็ย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลที่ดีในภายหน้าได้ ครับ

... ยินดีในกุศลของคุณ lada และทุกๆ ท่านครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 เม.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ