24 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. 2566 ไปนมัสการสังเวชนียสถาน  และเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

 
มศพ.
วันที่  30 ก.ค. 2566
หมายเลข  46328
อ่าน  3,117

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะไปนมัสการสังเวชนียสถาน และเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2566

ท่านที่สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณฐิตินันท์ เดชอุดมสิริกุล

โทรศัพท์ 095 707- 0799

หรือที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสน

โทรศัพท์ 02 468 0239 และ 092 7779800

... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง A (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค 2566)


 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง AB (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 7 ธ.ค. 2566)


 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง ABC (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. 2566)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง B (วันที่ 28 พ.ย ถึง 7 ธ.ค. 2566)

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง BC (วันที่ 28 พ.ย ถึง 16 ธ.ค. 2566)

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
มศพ.
วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง C (6 ธ.ค ถึง 16 ธ.ค 2566)

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 2 ส.ค. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
meenalovechoompoo
วันที่ 4 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
swanjariya
วันที่ 4 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
วันที่ 12 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nattawan
วันที่ 14 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Selaruck
วันที่ 7 ต.ค. 2566

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
muda muda
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่านด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ