24 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. 2566 ไปนมัสการสังเวชนียสถาน  และเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล
โดย มศพ.  30 ก.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 46328

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะไปนมัสการสังเวชนียสถาน และเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2566

ท่านที่สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณฐิตินันท์ เดชอุดมสิริกุล

โทรศัพท์ 095 707- 0799

หรือที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสน

โทรศัพท์ 02 468 0239 และ 092 7779800
... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...ความคิดเห็น 1    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง A (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค 2566)


ความคิดเห็น 2    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง AB (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 7 ธ.ค. 2566)


ความคิดเห็น 3    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง ABC (วันที่ 24 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. 2566)


ความคิดเห็น 4    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง B (วันที่ 28 พ.ย ถึง 7 ธ.ค. 2566)


ความคิดเห็น 7    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง BC (วันที่ 28 พ.ย ถึง 16 ธ.ค. 2566)


ความคิดเห็น 8    โดย มศพ.  วันที่ 31 ก.ค. 2566

โปรแกรมการเดินทาง C (6 ธ.ค ถึง 16 ธ.ค 2566)


ความคิดเห็น 9    โดย ธีรพันธ์  วันที่ 2 ส.ค. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่านครับ


ความคิดเห็น 10    โดย chatchai.k  วันที่ 3 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 11    โดย meenalovechoompoo  วันที่ 4 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย swanjariya  วันที่ 4 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


ความคิดเห็น 13    โดย Jans  วันที่ 12 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย nattawan  วันที่ 14 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย Selaruck  วันที่ 7 ต.ค. 2566

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง


ความคิดเห็น 16    โดย muda muda  วันที่ 18 พ.ย. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่านด้วยค่ะ