พุทธรัตนะ

 
nattawan
วันที่  31 ก.ค. 2566
หมายเลข  46331
อ่าน  420

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมามสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

🌼พุทฺธรตน หมายถึง สิ่งที่มีค่าหาสิ่งใดเปรียบมิได้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธรัตนะ🌻

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลก เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสัตว์โลกด้วยการแสดงพระธรรม ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งการประกาศคำสอนหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ จนกระทั่งใกล้วาระที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งไม่มีบุคคลใดจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ได้

แต่เป็นที่น่าพิจารณาว่า แม้เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว "ส่วนใหญ่แล้วละเลยความเข้าใจ" เมื่อไม่มีความเข้าใจจากการฟังพระธรรม ก็ย่อมจะเป็นเหตุทำให้มีการยึดถือในสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง โดยที่เข้าใจผิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งได้เลยถ้าขาดความเข้าใจถูกเห็นถูก จึงเป็นกิจหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องฟังพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทแม้ในการฟัง ค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 31 ก.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

🍀อนตฺตภาว หมายถึง ความเป็นอนัตตา🍀

พระธรรมทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง เป็นไปเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคล จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็เพื่อความเข้าใจธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรม เป็นการเข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง

สิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากขณะนี้เลย เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ แต่ละขณะ แล้วก็ดับไป ทันทีเมื่อดับไปแล้ว ก็ไม่กลับมาอีกเลย ทั้งหมดของพระธรรม ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ