ทำไมบวช

 
khampan.a
วันที่  12 พ.ค. 2566
หมายเลข  45901
อ่าน  196

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๔๒]
ทำไมบวช

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาธรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖


ถ้าไม่ฟังธรรมเลย แล้วจะบวช เพราะอะไร? ต้องมีต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่พอใครจะบวชแล้วก็ดีใจ เขาจะบวช แต่เขาเข้าใจธรรมหรือเปล่า? แล้วเขาบวชเพื่ออะไร? เพื่อที่จะศึกษาเพราะเห็นโทษของความไม่รู้ หรือว่า เพราะไม่รู้จะทำอะไรก็บวช? ออกจากงานแล้วก็บวช ว่างๆ ไม่รู้จะทำเลยอะไรก็บวช อย่างนั้นหรือ? ไม่เห็นประโยชน์ของคำว่าสละทุกอย่าง แม้แต่สิ่งที่เคยมีชีวิตที่สะดวกสบาย ก็เห็นโทษของการไม่รู้ความจริง แล้วจะรู้ความจริงได้ ก็คือว่า เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น

ทำไมคนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่บวชกันให้หมด? เป็นไปได้อย่างไร ไม่ได้สะสมมา และรู้ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงได้ ไม่ต้องบวชก็รู้ได้ เพราะปัญญา แต่ถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาธรรม ก็รู้ความจริงไม่ได้ ไม่ว่าใครทั้งสิ้น


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ