ยังจะให้เงินกับพระอีกหรือ

 
khampan.a
วันที่  9 พ.ค. 2566
หมายเลข  45895
อ่าน  221

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๔๑]

ยังจะให้เงินกับพระอีกหรือ

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาธรรมกับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙


ผู้ที่อบรมเจริญปัญญา รู้จักตนเอง ไม่บวช เมื่อรู้ว่าตนเองไม่ได้สะสมมาที่จะบวช เพื่อที่จะรักษาพระธรรมวินัย

เพราะฉะนั้น คฤหัสถ์ในครั้งโน้น ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นพฤติกรรมของพระภิกษุที่รับเงินทอง ก็เพ่งโทษให้พระภิกษุนั้นเข้าใจให้ถูกต้องว่านี่เป็นโทษอย่างยิ่ง เพราะสละแล้วใช่ไหม แล้วจะรับอีกได้อย่างไร ซึ่งเมื่อเพ่งโทษแล้วก็ติเตียนด้วยว่า กระทำอย่างนี้ไม่เหมาะไม่สมควรแก่เพศบรรพชิต แล้วก็โพนทะนา คือ ประกาศให้รู้ทั่วกันว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง นี่คือ คฤหัสถ์ที่ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่กล่าวถึงสิ่งที่ถูก แล้วก็ชี้แจงโทษในเมื่อเป็นสิ่งที่ผิด

เพราะฉะนั้น ทุกคนที่เข้าใจแล้ว จะทำอย่างไร ยังจะให้เงินกับพระภิกษุหรือเปล่า? เพราะเหตุว่า ผลักท่านลงนรก


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ