มศพ. ขอเชิญร่วมการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสนทนาธรรมเป็นพุทธบูชา ณ บ้านธัมมะภาคเหนือ จ.ลำพูน 19-21 ก.ค. 2566

 
มศพ.
วันที่  6 พ.ค. 2566
หมายเลข  45856
อ่าน  1,553

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญร่วมการ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และสนทนาธรรมเป็นพุทธบูชา

ณ บ้านธัมมะภาคเหนือ จ.ลำพูน

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ คณะอาจารย์ จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

14:00 - 17:00 น. นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสนทนาธรรม
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ปา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

09:00 - 17:00 น. นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสนทนาธรรม
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ปา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

09:00 - 11:30 น. ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสนทนาธรรม
ณ บ้านธัมมะ ภาคเหนือ

โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน


แผนที่การเดินทาง
บ้านธัมมะภาคเหนือ จ.ลำพูน


แผนที่การเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 081-832-0577

ทำดีและศึกษาพระธรรม

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้

การประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสนทนาธรรม ณ บ้านธัมมะภาคเหนือ จ.ลำพูน

... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Bunma
วันที่ 18 พ.ค. 2566

สนใจไปฟังการสนทนาธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มังกรทอง
วันที่ 23 พ.ค. 2566

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
วันที่ 3 มิ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพสูงยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มังกรทอง
วันที่ 3 มิ.ย. 2566

น้อมรับฟังธรรมะด้วยปีติยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ก.ไก่
วันที่ 29 มิ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 18 ก.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
muda muda
วันที่ 19 ก.ค. 2566

กราบอนุโมทนา ในการสนทนาธรรม ทั้ง3วันค่ะ สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ