จะทำอย่างไรกับครอบครัวดี? เจอคำจริงแล้ว

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 มี.ค. 2566
หมายเลข  45667
อ่าน  61

บันทึกการสนทนาธรรมบางตอน โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะอาจารย์จาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอเชิญติดตามบันทึกการสนทนาต้นฉบับ (ฉบับเต็ม) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ