เป็นฝั่งของมหาสาครคือโทสะ?

 
ทรงศักดิ์
วันที่  15 มี.ค. 2566
หมายเลข  45670
อ่าน  279

จากแนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม 191 หน้า 43 บรรทัดที่ 15

    " อนึ่ง ชื่อว่าขันตินี้ เป็นอาวุธไม่เบียดเบียนคนดี ในเพราะสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ......................เป็นสาครเพราะอาศัยความลึกซึ้ง เป็นฝั่งของมหาสาครคือโทสะ เป็นบานประตูปิดประตูอบาย....................."

...............................

    เป็นฝั่งของมหาสาครคือโทสะ ......ทำไมเปรียบโทสะ (หรือว่าอโทสะ?)

เป็นฝั่งของมหาสาครครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 16 มี.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความในคำบรรยายท่านของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่อ้างอิงจากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ปกิณณกกถา ประโยคที่ว่า ขันติ (ความอดทน) เป็นฝั่งของมหาสาครคือโทสะ นั้น ถูกต้องแล้ว เทียบเคียงกับพยัญชนะภาษาบาลี ก็แปลตรง ถูกต้อง ทีนี้ก็ต้องเข้าใจว่า ฝั่ง ในที่นี้ หมายถึง ที่กั้น ส่วน สภาพที่เป็นโทสะ นั้น เป็นอกุศล มีมาก ลึก จึงเปรียบเหมือนกับมหาสาคร ดังนั้น สภาพธรรมที่กั้นหรือป้องกันไม่ให้โทสะเกิดขึ้นเป็นไปมากได้ ก็คือ ขันติ ความอดทน นั่นเอง จึงตรงกับข้อความที่ว่า ขันติ คือ ความอดทน เป็นฝั่งของมหาสาครคือโทสะ เพราะเหตุว่า ธรรมดาของมหาสาคร ก็ไม่ล้นฝั่ง ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่าน และขอบพระคุณคุณทรงศักดิ์ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 16 มี.ค. 2566

เข้าใจแล้วครับ ...

    ขันติ เป็น ฝั่งของมหาสาคร

    โทสะ เป็น มหาสาคร

และยังเปรียบ ขันติ เป็น สาครเพราะอาศัยความลึกซึ้ง จากข้อความข้างหน้า เป็นการเปรียบกับ สาคร ใน2 ความหมาย เป็นการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งและไพเราะมากครับ

    ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 19 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ