หลงเข้าใจว่าจริง แต่เห็นผิดมาตลอด!!

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  12 มี.ค. 2566
หมายเลข  45660
อ่าน  57

บันทึกการสนทนาบางตอน โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะอาจารย์ มศพ. ณ ห้องดอยหลวงและดอยนาง ชั้น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ (เช้า)

ขอเชิญติดตามบันทึกการสนทนาฉบับเต็ม (ต้นฉบับ) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ