แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างอาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะ ภาคใต้

 
มศพ.
วันที่  26 ม.ค. 2566
หมายเลข  45505
อ่าน  521

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การก่อสร้างอาคารสนทนาธรรมบ้านธัมมะ ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ มศพ. ครั้งที่ ๑/๑๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างอาคารสนทนาธรรมบ้านธัมมะ ภาคใต้ ระยะที่ ๑ รวม ๕ คน เพื่อดำเนินพิจารณาตรวจรับงานต่อไป มีรายนามดังต่อไปนี้

๑. นายอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์

๒. นายชาญวิทย์ รัตนชาติ

๓. แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์

๔. เภสัชกรหญิงวิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์

๕. นางเพลินพันธ์ ลาภาพัฒนวณิชย์

ตามคำขออนุมัติแต่งตั้งจาก พล.ต.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jirat wen
วันที่ 29 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 19 เม.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ