คุณไชยยศ และ คุณชลชินี สะสมทรัพย์ บริจาคพระไตรปิฎก แก่บ้านธัมมะภาคเหนือ และบ้านธัมมะภาคใต้

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 เม.ย. 2566
หมายเลข  45760
อ่าน  448

คุณไชยยศ และคุณชลชินี สะสมทรัพย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๓๓๒ และ ๑๖๔๗ เจริญกุศลด้วยการบริจาคพระไตรปิฎก (ฉบับที่มีอรรถกถา) จำนวน ๒ ชุด แก่บ้านธัมมะภาคใต้ และแก่บ้านธัมมะภาคเหนือ จำนวน ๒ ชุด รวม ๔ ชุด ซึ่งขณะนี้ พระไตรปิฎกดังกล่าว ได้จัดส่งถึงบ้านธัมมะ ทั้งสองแห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในกุศลของคุณไชยยศ และ คุณชลชินี สะสมทรัพย์ มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kulwilai
วันที่ 2 เม.ย. 2566

ยินดียิ่งในกุศลของคุณไชยยศ และ คุณชลชินี สะสมทรัพย์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 2 เม.ย. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
ขอบพระคุณและยินดีอย่างยิ่ง
ในกุศลของคุณไชยยศและคุณชลชินี สะสมทรัพย์
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Jans
วันที่ 3 เม.ย. 2566

ยินดีอย่างยิ่งในกุศลของคุณไชยยศ และคุณชลชินี สะสมทรัพย์ ด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Wisaka
วันที่ 3 เม.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
lokiya
วันที่ 3 เม.ย. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nattawan
วันที่ 22 ก.ค. 2566

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ