ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม ที่บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ จ.สงขลา ๔-๖ มี.ค. ๒๕๖๖

 
มศพ.
วันที่  19 ม.ค. 2566
หมายเลข  45491
อ่าน  173

บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

กับ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ คณะอาจารย์ จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ในโอกาสประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดอาคารสำนักงาน


วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.


ณ อาคารสนทนาธรรมบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ (บริเวณสวนเทพหยา) ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)


แผนที่ บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

คุณจิรัฏฐ์ 08 1609 2585

คุณชฎาภรณ์ 08 4067 4441

ติดต่อห้องพัก :

คุณเดือนฉาย 08 1863 5452

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ