กำหนดการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสนทนาธรรม เป็นพุทธบูชา ณ อาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566
โดย มศพ.  19 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45491

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


กำหนดการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และสนทนาธรรม เป็นพุทธบูชา
วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566
อาคารสำนักงานบ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ (บริเวณสวนเทพหยา)
.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา


วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566

14.30 น. -ผู้ร่วมงานเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ช่วงที่ 1)

15.30 น. -ความเป็นมาของบ้านธัมมะภาคใต้

พลตรีวีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนากล่าววัตถุประสงค์การก่อตั้ง และแนวทางการดำเนินงานของบ้านธัมมะภาคใต้

ผศ.ดร. ธนู พลวัฒน์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบอาคาร และที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

คุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ หัวหน้าคณะทำงานบ้านธัมมะภาคใต้ กล่าวประวัติความเป็นมาของบ้านธัมมะ ภาคใต้ และแนะนำคณะทำงานบ้านธัมมะ ภาคใต้

-ผู้ร่วมงาน ซักถาม และร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบ้านธัมมะ ภาคใต้

17.00 น.
-ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านธัมะ ภาคใต้
-ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คณะกรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ ร่วมประชุมกับคณะทำงานบ้านธัมมะภาคเหนือ และภาคใต้

18.00 น.

-ผู้ร่วมงาน เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่พักลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา

-คณะประชุม รับประทานอาหารเย็น บริเวณอาคารสำนักงานบ้านธัมมะภาคใต้

18.30 น. -คณะประชุม เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่พักลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา


วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566

09.00 น. -ผู้ร่วมงานเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ช่วงที่ 2)

10.00 น. -ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์ มศพ. สนทนาธรรม

12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านธัมมะภาคใต้

13.30 น. -ผู้ร่วมงานเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ช่วงที่ 3)

14.30 น. -ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์มศพ. สนทนาธรรม

16.30 น. -พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณบ้านธัมมะภาคใต้ สวนเทพหยา

17.00 น. -รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านธั มมะภาคใต้

18.00 น. -เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมที่พักลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปาวันจันทร์ ที่
6 มีนาคม 2566 (วันมาฆบูชา)

09.00 น. -ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์ มศพ. สนทนาธรรมเป็นพุทธบูชา ในโอกาสประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ บ้านธัมมะ ภาคใต้

11.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านธัมมะภาคใต้

12.00 น. -ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่


แผนที่ บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

คุณจิรัฏฐ์ 08 1609 2585

คุณชฎาภรณ์ 08 4067 4441

ติดต่อห้องพัก :

คุณเดือนฉาย 08 1863 5452

รับชมย้อนหลัง :

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ จ.สงขลา ๔ มี.ค. ๒๕๖๖

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ มศพ. ภาคใต้ จ.สงขลา ๕-๖ มี.ค. ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านความคิดเห็น 1    โดย paew_int  วันที่ 23 ก.พ. 2566

อนุโมทนากุศลทุกประการค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย Selaruck  วันที่ 26 ก.พ. 2566

กราบนอบน้อมคุณพระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลของพี่น้องชาวใต้และทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย Jans  วันที่ 28 ก.พ. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย Dechachot  วันที่ 6 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 11 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย kullawat  วันที่ 19 เม.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ