การตัดรอนกุศลผู้อื่น

 
น้ำนิ่ง
วันที่  14 ม.ค. 2566
หมายเลข  45477
อ่าน  215

เรียนถามค่ะ

ที่กล่าวว่า อย่าตัดรอนกุศลผู้อื่น คืออย่างไรคะ เหตุการณ์แบบไหนบ้างที่ชื่อว่าเป็นการตัดรอนกุศลผู้อื่น

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 14 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะที่ตัดรอนกุศลของคนอื่น คือ การกระทำด้วยอกุศล ที่ไม่ได้หวังดีต่อผู้อื่นเลย ซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้กุศลของผู้อื่นเกิดได้ และ ที่น่ากลัวคือ ตนเองนั่นแหละที่สะสมอกุศล เป็นโทษของตนเอง ตัวอย่างของการตัดรอนกุศลของคนอื่น เช่น เขาจะให้ทาน สละสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็ห้ามเขา นั่นเป็นการตัดรอนกุศลของผู้อื่น และทำอันตรายต่อคนตั้ง ๓ คนเลย ตามข้อความในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ชัปปสูตร ดังนี้

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๓๔ หน้าที่ ๒๒๗ ดังนี้

ดูกร วัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นที่ให้ทาน ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคน ๓ คน ทำร้ายต่อคน ๓ คน ๓ คนคือใคร คือ
ทำอันตรายต่อบุญของทายก (ผู้ให้) ๑
ทำอันตรายต่อลาภของปฏิคาหก (ผู้รับ) ๑
อนึ่ง ตัวของผู้นั้น ชื่อว่า ถูกก่น (ขุดรากคือความดี) และถูกประหาร (ตายไปจากความดี) เสียก่อนแล้ว ๑
ดูกร วัจฉะ ผู้ใดห้ามคนอื่นที่ให้ทาน ผู้นั้น ชื่อว่า ทำอันตรายต่อคน ๓ คน


ยกตัวอย่างเพิ่มเติม เขาจะมาฟังพระธรรมจากผู้ที่แสดงความจริง ก็ห้ามเขา ว่า อย่าไปฟังเลย อย่าไปเลยดีกว่า เป็นต้น จิตใจหยาบกระด้างแค่ไหนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นได้ฟังและได้เข้าใจความจริง แต่ถ้าเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงในความดี ในความถูกต้อง ก็จะไม่หวั่นไหวเลย ใครจะห้ามอย่างไร ใครจะตัดรอนอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะห้ามปรามได้เลย

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

เรื่องพระกาลเถระ


...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
น้ำนิ่ง
วันที่ 14 ม.ค. 2566

เรียนถามเพิ่มเติมค่ะ

หากเราไปห้ามบุคคลไม่ให้ทำทานกับวัดที่เราคิดว่าไม่น่าศรัทธา หรือให้ทานคนอื่นที่มาขอเพื่อไปทำในทางที่ผิด

แบบนี้ถือเป็นการตัดรอนกุศลหรือไม่คะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2566

เรียนความคิดเห็นที่ ๒ ครับ

การห้ามไม่ให้เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่น ไม่ใช่การตัดรอนกุศล แต่เป็นการเกื้อกูลให้ออกจากอกุศล ครับ

ยินดีในกุศลของคุณน้ำนิ่งด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Witt
วันที่ 21 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ