เวลาเรากลั้นใจเดินผ่านรถขยะไปได้ ขณะนั้นเราควบคุมอกุศลวิบากจิตไม่ให้เกิดได้?

 
lokiya
วันที่  3 ม.ค. 2566
หมายเลข  45453
อ่าน  328

เวลาเรากลั้นใจเดินผ่านรถขยะไปได้ ขณะนั้นเราควบคุมอกุศลวิบากจิตไม่ให้เกิดได้?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมใดที่จะเกิด ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุเหตุตามปัจจัย ไม่มีใครยับยั้งได้ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แต่ละคนก็มีความคิดหลากหลายตามการสะสม ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมอีกเหมือนกัน ดังนั้น ไม่มีใครควบคุมธรรมหนึ่งธรรมใดได้ เพราะธรรมใด จะเกิด ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัย แต่เมื่อยังไม่มีเหตุปัจจัยให้ธรรมนั้นเกิด ธรรมนั้น ก็ไม่เกิด แต่ไม่ใช่เป็นเพราะเราไปควบคุม เพราะควบคุมไม่ได้ หรือแม้แต่ในขณะที่คิดว่าควบคุมได้ สภาพที่คิด นั่นเอง ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เกิดแล้วในขณะนั้น ใครควบคุมได้? ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 5 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lokiya
วันที่ 6 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ