กินพริกเยอะแล้วปวดท้องรู้สึกไม่สบายใจ ขณะนั้นเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไหม หรือ เจริญสติฯอย่างไร.

 
lokiya
วันที่  3 ม.ค. 2566
หมายเลข  45454
อ่าน  316

กินพริกเยอะแล้วปวดท้องรู้สึกไม่สบายใจ ขณะนั้นเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไหม หรือ เจริญสติฯอย่างไร.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ใช่ตัวตนที่จะเลือกแต่อย่างใด เพราะสติปัฏฐาน เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ซึ่งจะต้องมีรากฐานที่สำคัญจากการฟังเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริง มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง มั่นคง เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ไม่ว่าสภาพธรรมใดปรากฏ สติก็สามารถเกิดขึ้นระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมนั้น และปัญญาก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ดังนั้น ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่สบายทางกาย (ทุกขเวทนา ทางกาย) ตลอดจนถึง ความไม่สบายใจ (โทมนัสสเวทนา) และสภาพธรรมที่มีจริง ที่เกิดขึ้นเป็นไป ทั้งหมด ก็สามารถเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง มีลักษณะให้รู้ได้ ซึ่งจะต้องไม่ขาดฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เพราะการฟังพระธรรม จะเกื้อกูลให้ความเข้าใจถูกเห็นถูก คือ ปัญญา ค่อยๆ เจริญขึ้น นี้คือ จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ