เวลาเรากลั้นใจเดินผ่านรถขยะไปได้ ขณะนั้นเราควบคุมอกุศลวิบากจิตไม่ให้เกิดได้?
โดย lokiya  3 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45453

เวลาเรากลั้นใจเดินผ่านรถขยะไปได้ ขณะนั้นเราควบคุมอกุศลวิบากจิตไม่ให้เกิดได้?ความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ธรรมใดที่จะเกิด ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุเหตุตามปัจจัย ไม่มีใครยับยั้งได้ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แต่ละคนก็มีความคิดหลากหลายตามการสะสม ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมอีกเหมือนกัน ดังนั้น ไม่มีใครควบคุมธรรมหนึ่งธรรมใดได้ เพราะธรรมใด จะเกิด ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัย แต่เมื่อยังไม่มีเหตุปัจจัยให้ธรรมนั้นเกิด ธรรมนั้น ก็ไม่เกิด แต่ไม่ใช่เป็นเพราะเราไปควบคุม เพราะควบคุมไม่ได้ หรือแม้แต่ในขณะที่คิดว่าควบคุมได้ สภาพที่คิด นั่นเอง ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เกิดแล้วในขณะนั้น ใครควบคุมได้? ครับ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ทรงศักดิ์  วันที่ 5 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย lokiya  วันที่ 6 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ