คุณค่าชีวิตที่เหลืออยู่

 
nattawan
วันที่  23 พ.ย. 2565
หมายเลข  45182
อ่าน  155

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพทธเจ้า
พระองค์นั้น

🍂คุณค่าชีวิตที่เหลืออยู่🍂

ท่าน อ.สุจินต์...ชาตินี้เป็นอย่างไร สุขแค่ไหน ทุกข์แค่ไหน ลำบากแค่ไหน โกรธมากแค่ไหน โลภมากแค่ไหน ยังอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่า ถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไป ก็ไม่เข้าใจประโยชน์ของการเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอน แต่จากไปในฐานะที่เต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความริษยา ความผูกโกรธ ความมานะ สำคัญตน หรือจากไปโดยรู้ว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีเมื่อไร เป็นทุกข์เมื่อนั้น แน่นอนค่ะต้องตายทุกคน เพราะฉะนั้น จะฉลาดก่อนตาย หมายความว่า ถ้าก่อนตายดี ตายแล้วผลดีก็ต้องเกิดขึ้น หรือว่าชาตินี้ดูดีๆ ละเอียดๆ แล้วแย่มากหรือเปล่า อกุศลทุกวัน และมีทั้งน้อยมาก มากบ้าง ทับถมมาเรื่อยๆ แล้วจะเป็นอย่างไร มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่า ไม่ได้พึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่สุด ไม่ใช่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือความติดข้องในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่เป็นความเข้าใจพระธรรม

กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ