พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีผู้ศึกษาและน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย

 
nattawan
วันที่  23 พ.ย. 2565
หมายเลข  45183
อ่าน  234

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

* * ผู้เข้าใจธรรมะย่อมทราบดีว่า แบบอย่างความประพฤติที่ดีงามมีสมบูรณ์พร้อมในพระวินัย พระวินัยจึงไม่จำกัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น แม้คฤหัสถ์ก็สามารถศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามได้ แม้จะไม่ทั้งหมด แต่ถ้าเห็นโทษของกิเลสที่ล่วงออกมาทางกาย ทางวาจาที่เป็นความประพฤติที่ไม่ดีแล้ว ก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม เพื่อขัดเกลากิเลส

* * ผู้เข้าใจธรรมะ เห็นประโยชน์ของพระวินัยที่จะดำรงพระศาสนา และมีความปรารถนาดีต่อผู้ที่ประพฤติผิด ก็สามารถชี้แจง แสดงโทษให้บุคคลนั้นละจากโทษนั้น และตั้งอยู่ในความประพฤติที่ถูกต้อง

* * โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปฏิมา ไม่สามารถดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้ เพราะพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีผู้ศึกษาและน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lokiya
วันที่ 30 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ