นิพพานซึ่งไม่เคยไปแม้ในความฝัน

 
nattawan
วันที่  24 พ.ย. 2565
หมายเลข  45186
อ่าน  104

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมนั้น เป็นการก้าวล่วงทางไกลคือสังสารวัฏฏ์ เป็นการไปถึงทิศคือนิพพานซึ่งไม่เคยไปแม้ในความฝัน

กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ