ชีวิตนี้ ติดข้องในอะไรที่สุด?!!

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ก.ย. 2565
หมายเลข  44059
อ่าน  65

บันทึกการสนทนาธรรม โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ