ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง เข้าใจธรรม เพื่อรู้ความจริง ที่ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 
มศพ.
วันที่  28 ก.ค. 2565
หมายเลข  43407
อ่าน  700

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง

"เข้าใจธรรม เพื่อรู้ความจริง"

โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะอาจารย์ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานีแผนที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท


ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ
คุณจรรยา ดวงแก้ว

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๙๑๕

ผู้จัดการสนทนาธรรมในครั้งนี้


ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

โทร ๐๘๙-๔๒๔๑-๑๘๕ และ ๐๘๑-๖๐๐๔-๐๐๓

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
ยินดีในกุศลของคุณจรรยา ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 29 ก.ค. 2565

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์อาจารย์วิทยากรและทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในการเผยแพร่พระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 29 ก.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และยินดียิ่งในกุศลของคุณจรรยา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Junya
Junya
วันที่ 29 ก.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง กราบคณะอาจารย์ จาก มศพ. ทุกท่าน กราบอาจารย์คำปั่น และ จนท. ทุกท่าน พร้อมทั้งมิตรสหายทางจังหวัดยโสธรที่ได้กรุณาช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการประชุมสนทนาธรรมที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความละเอียด ประณีตอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งและปลื้มปิติค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ