โรคทางพันธุกรรม มีจริงไหมคะ

 
talaykwang
วันที่  22 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43263
อ่าน  283

โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า โรคประจำตัวหลายๆ โรค เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง หัวใจ หรืออื่นๆ มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง หากคนในครอบครัวรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นมาก่อน ที่เรียกกันว่า โรคทางพันธุกรรม แต่ในทางธรรม กล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ เกิดขึ้น จากสมุฎฐาน 3 คือ กรรม อาหาร และอุตุ อยากทราบว่า จริงๆ แล้ว โรคทางพันธุกรรม ที่มีการสืบทอดผ่านทางสายเลือดแบบนี้ มีจริงหรือเปล่าคะ ขอความละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจด้วยค่ะ //


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคน เป็นแต่ละหนึ่ง ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ที่เหมือนกัน คือมีความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรม คือ จิต เจตสิก และ รูป เสมอกันโดยความเป็นธรรม แต่ที่ต่างกัน คือ การสะสม และ ผลของกรรมที่ได้กระทำแล้ว ที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ล้วนมาจากเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้ว ไม่มีใครทำให้เลย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร แต่เป็นไปแล้วตามสมควรแก่เหตุ คือ กรรม ที่ได้กระทำแล้ว เป็นนั่นเอง

สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน จะให้กรรมของอีกคนหนึ่ง ไปให้ผลกับอีกคนหนึ่ง ไม่ได้

ลำหรับ โรคพันธุกรรม มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎก อย่างเช่น ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ธรรมเจติยสูตร ได้อธิบายโรคพันธุกรรม ด้วยคำว่า กุลโรโค (โรคประจำตระกูล) ตัวอย่างเช่น ถ้าทำอะไรเหมือนๆ กัน น้อมไปในกระทำอะไรที่เหมือนๆ กัน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดผล ในลักษณะคล้ายกันๆ ที่เห็นชัด คือ ปฏิบัติผิด ทรมานตนให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ก็จะทำให้เกิดร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ในลักษณะคล้ายๆ กัน นั่นเอง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โรคพันธุกรรม [มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ธรรมเจติยสูตร]

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓ (ครั้งที่ 121-180)

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
วันที่ 25 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาในกุศลยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Junya
วันที่ 26 มิ.ย. 2565

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ