สิ่งที่น่ากลัว คือ ความชั่ว

 
khampan.a
วันที่  20 พ.ค. 2565
หมายเลข  43136
อ่าน  504

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๒]

สิ่งที่น่ากลัว คือ ความชั่ว


ปัญญาจะทำให้รู้ความจริง และสามารถที่จะเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่ากลัว คือ ความชั่ว ไม่ใช่ความดี เพราะฉะนั้น ควรจะมีการเห็นโทษภัยของความชั่ว เป็นธรรมไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้น ผู้ที่เห็นธรรมตามความเป็นจริง จึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ภัยอันตรายจากเสือ จากคน จากน้ำท่วม จากไฟไหม้ นั่นคือ (ภัย) ชั่วคราว แต่ภัยอย่างยิ่งอยู่ใกล้ที่สุดคืออยู่ในจิตนี้เอง (คือ ความชั่ว) เพราะฉะนั้น ทำลายอยู่ทุกขณะที่เกิดขึ้น เป็นภัยที่นำมาซึ่งภัยภายนอก ถ้าภัยภายในไม่มี ภัยภายนอก ก็ไม่เกิดขึ้นได้ เพราะเหตุว่าเกิดจากการกระทำทุจริตกรรมทั้งหมด จึงมีการที่จะได้มีเห็น มีได้ยินในสิ่งที่ไม่น่าพอใจ


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ