ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ใครรู้?

 
khampan.a
วันที่  19 พ.ค. 2565
หมายเลข  43132
อ่าน  324

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๑]

ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ใครรู้?


ชั่วคือชั่ว เป็นธรรม (สิ่งที่มีจริง) แล้วก็เอาออกไม่ได้ด้วย เยอะมากมหาศาล ความเข้าใจธรรมทีละหนึ่งขณะ ถ้าไม่มีหนึ่งขณะนั้น ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมอื่นต่อไปได้ เพราะฉะนั้น กว่าจะได้เข้าใจธรรมมากขึ้น ก็อาศัยทีละขณะ เพราะฉะนั้น จะขาดขณะหนึ่งขณะใดไม่ได้เลย ไม่ประมาทจริงๆ

และอีกอย่างหนึ่ง ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ใครรู้? แผนการในชีวิตของแต่ละคนกี่ปี? บางคนก็วางไว้หนึ่งปี บางคนก็บอกว่า (หนึ่งปีนั้น) คิดสั้น ก็เลยวางไว้ ๒ ปี บางคนก็เพิ่มอีก ๓ ปี ๔ ปี ๑๐ ปี ซึ่งสั้นทั้งหมด เพราะเหตุว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้น ทำไมไม่คิดถึงแผนการของชีวิตอีกยาวไกลนักในสังสารวัฏฏ์ แล้วจะอยู่อย่างไรต่อไปด้วยความไม่เข้าใจธรรมก็มืดสนิท เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจ เป็นคนดีเพราะเข้าใจธรรม แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมจะเป็นคนดีหรือ? ไม่มีทางที่จะเอากิเลสออกได้เลย เพราะกิเลสละเอียดมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงว่า หลังจากที่จิตเห็นเดี๋ยวนี้ดับไป เพียงแค่ ๓ ขณะ อกุศลเกิดแล้ว แสดงให้เห็นพระคุณมหาศาล ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวที่จะต้องเป็นคนดี ยังจะต้องเป็นคนดีต่อไปอีก จนกว่าจะหมดกิเลส


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 20 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 20 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคาระยิ่ง และกราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ