อาการ เบื่อ กับ เซ็ง เป็นลักษณะของธรรมะอะไร
 
lokiya
lokiya
วันที่  7 พ.ค. 2565
หมายเลข  43078
อ่าน  133

.อาการ เบื่อ กับ เซ็ง เป็นลักษณะของธรรมะอะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็ย่อมมีความเบื่อ ความเซ็งที่เป็นอกุศลที่เป็นโทสะ ความไม่พอใจ ไม่ แช่มชื่นและความวุ่นวาย ความขุ่นใจ อันรู้ได้ว่า มีเวทนาความรู้สึก โทมนัสเวลทนาในขณะนั้น จะมากหรือน้อยก็ตาม อันเนื่องมาจากกระทบสิ่งที่ไม่พอใจ หรือ ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ อันมีปฏิฆานุสัยเป็นเเหตุจึงเกิดขึ้น เช่น บุคคลรอบข้างหรือ สิ่งต่างๆ ภายนอก หรือเกิดความเบื่อเพราะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจริงๆ เพราะทุกอย่าง แปรปรวนไป ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม หากเราเริ่มเข้าใจ ความจริงว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่กล่าวมา ต้องมีเหตุ ไม่ใช่เกิดขึ้น มาลอยๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทราบเหตุนั้นว่าคืออะไร และเข้าใจตาม ความเป็นจริงของความรู้สึกนั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้

หนทางเดียวที่จะละความเบื่อ คือ เข้าใจความเบื่อที่เกิดแล้วว่าคืออะไร เพราะกิเลสที่จะต้องละคลายก่อน คือ ความยึดถือว่าเป็นเรา ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 8 พ.ค. 2565

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อกุศลเกิดขึ้นเป็นไปมากในชีวิตประจำวัน ถ้าจิตไม่ได้เป็นไปในความดีประการหนึ่งประการใด ก็เป็นอกุศลโดยตลอด แสดงให้เห็นว่า อกุศลมากจริงๆ อย่างในคำถาม ความเบื่อ ความเซ็ง แม้จะไม่เรียกชื่ออะไร ความเป็นจริงของธรรม ไม่เปลี่ยน ขณะนั้น คือ ไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏ ก็เป็นโทสะ เป็นความไม่พอใจ แม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็นอกุศล

ถ้าไม่มีปัญญาความเข้าใจถูก เห็นถูกในสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ ก็ย่อมไม่สามารถละอกุศลอะไรๆ ได้เลย ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของปัญญา ความเข้าใจถูก เห็นถูกโดยตลอด เรื่องของการละอกุศลเป็นเรื่องที่ไกลมากซึ่งจะต้องอาศัยการสะสมปัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆ บุคคลผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม ท่านก็จะไม่ว่างเว้นจากการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันเลย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Pornkamol
Pornkamol
วันที่ 9 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาสาธุ กับท่านอาจารย์ทุกท่าน ท่านผู้ตั้งคำถาม และผู้ที่ได้เข้ามาอ่านทุกท่านเจ้าค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เฉลิมพร
วันที่ 10 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 10 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Sea
Sea
วันที่ 13 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ