วิจารเจตสิกเกิดโดยไม่มีวิตักกะได้หรือไม่
 
pdharma
pdharma
วันที่  7 พ.ค. 2565
หมายเลข  43079
อ่าน  104

ตามที่ทราบว่า วิจาร เป็นเจตสิกที่ประคองตามวิตักกเจตสิก ไม่ว่าวิตักกเจตสิกจะตรึกอย่างไร วิจารเจตสิกก็ประคองตามอย่างนั้น

อยากทราบว่า มีสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตักกะ มีเพียงวิจาร หรือไม่ เช่นอะไรบ้างครับ

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิจาร (วิจารเจตสิก) เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นเจตสิกที่ประคองตามวิตักกเจตสิกไม่ว่าวิตักกกเจตสิกจะตรึกอย่างไร วิจารเจตสิกก็ประคองตามอย่างนั้น วิจารเจตสิกเกิดกับจิต ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๔ ดวง ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง และทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง เว้นทวิปัญจวิญญาน ๑๐ ดวง ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน

จิตใดมีวิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตนั้นต้องมีวิจารเจตสิกเกิดร่วมด้วย เว้นจิต ๑๑ ดวงที่มีวิจารเจตสิก โดยไม่มีวิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย คือ ทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง วิจารนั้นก็ทำหน้าที่ประคองอารมณ์นั้นต่อไป เป็นต้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีดังนี้

"สำหรับฌานขั้นสูงขึ้นไป คือ ฌานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และอรูปฌานทั้ง ๔ ไม่มีวิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย ถ้ายังคงมีวิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตจะไม่สงบมั่นคงขึ้นถึงขั้นทุติยฌาน เพราะผู้ที่อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งฌานจิตเกิด ต้องเว้นห่างจากอกุศลธรรม"

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๒ (ครั้งที่ 1261-1320)

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Sea
Sea
วันที่ 13 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ