ผู้เพิ่งจากไป คุณ ไพโรจน์ โฆษิตกุลจร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๙๘
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 พ.ค. 2565
หมายเลข  43080
อ่าน  661

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๙๘ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณน้าไพโรจน์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 7 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณไพโรจน์ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Centella
Centella
วันที่ 7 พ.ค. 2565

ความดีงามที่สสมมาน้อมนำสู่สุคติภูมิเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 7 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลให้แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจรด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลให้แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว

แด่คุณไพโรจน์ ผู้จากไป หากท่านอยู่ในภูมิที่รับรู้ได้ ขอได้มีจิตโสมนัสยินดีในกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศนี้ด้วยเทอญ….

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณไพโรจน์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณไพโรจน์ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจรด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ไพรศรี
ไพรศรี
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาในกุศลจิตครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
HBD
HBD
วันที่ 8 พ.ค. 2565

นามรูปเป็นเท็จ นิพพานเป็นจริง คำตอบที่คุณไพโรจน์ ตอบท่านอาจารย์

ขออุทิศส่วนกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
siraya
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
นภา_พงษ์สำราญ
นภา_พงษ์สำราญ
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศบุญกุศลแด่คุณไพโรจน์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kulwilai
kulwilai
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Nataya
วันที่ 8 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 พ.ค. 2565

    ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วแด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ขอมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
chvj
วันที่ 9 พ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศล แด่คุณไพโรจน์ โฆษิตกุลจรครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ปทุม
วันที่ 15 พ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลแด่ คุณ ไพโรจน์ โฆษิตกุลจร ค่ะ ขอผลแห่งกุศลนี้ จงเป็นเหตุให้ได้ศึกษาเรียนพระธรรมอีกนะคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ