ขอเชิญฟังการสนทนาเรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสอะไรในวันมาฆะ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
 
มศพ.
วันที่  10 ก.พ. 2565
หมายเลข  42033
อ่าน  623

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญฟังสนทนาเรื่อง


" พระพุทธเจ้าตรัสอะไรในวันมาฆะ "

โดยคุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล กับ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
AM ๑๑๐๗

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

รับฟังถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บ้านธัมมะ

www.dhammahome.com/live

Facebook กลุ่มชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

www.facebook.com/groups/dhammahome

YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

www.dhammahome.com/rd/youtubelive

ไลน์ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

www.dhammahome.com/rd/line

วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ (เฉพาะเสียง)

www.dhammahome.com/radio

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ก.พ. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ก.พ. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 12 ก.พ. 2565

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด เป็นชาวพุทธก็ควรที่จะศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าอย่างไรบ้าง?

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 15 ก.พ. 2565

ขอถวายความนอบน้อมรำลึกวันมาฆบูชา

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ