ก้มกราบท่านอาจารย์ฯด้วยหัวใจครับ
 
abhirak
abhirak
วันที่  12 ม.ค. 2565
หมายเลข  41915
อ่าน  94

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ฯ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

13 มกราคม

ฟังพระธรรม คำท่านกล่าว ล้วนคำสัจจ์

ฟังคำชัด ถูกต้องตาม พุทธ์ประสงค์

ฟังพระธรรม คำจริง ธรรมดำรงค์

ฟังคำตรง ฟังคำให้ เกิดปัญญา


อุปนิสสย - โคจร เกื้อหนุนจิต

อารักข - โคจรกิจ เพียรศึกษา

อุปนิพันธ - โคจร เห็นอนัตตา

ท่านเพียรพร่ำ เอ่ยสอนมา จึงได้ยิน


ขอก้มกราบ แทบเท้า ท่านอาจารย์ฯ

ด้วยสายธาร ความกรุณา ท่านสูงยิ่ง

ก้มกราบเท้า ด้วยสองมือ ด้วยใจจริง

ปีติยิ่ง ธรรมดำรงค์ วงศ์สัทธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ