สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ติดต่อขอรับปฏิทินสารธรรม ๒๕๖๕ ได้ที่มูลนิธิฯ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ม.ค. 2565
หมายเลข  41903
อ่าน  447

ตามที่คุณสมพงษ์ เหลืองภิญโญ (กรรมการผู้จัดการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติรัตน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๖๖๕ ได้เจริญกุศล จัดพิมพ์ปฏิทินสารธรรม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยทีมงานซึ่งเป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้ร่วมใจกันจัดทำ ตามที่ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ให้ดำเนินการได้ตามกุศลเจตนาของคุณสมพงษ์ เหลืองภิญโญ ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และมีการจัดพิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยได้ทำการแจกจ่ายสู่หน่วยงานต่างๆ ตามคำปรารภของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ขอโอกาสในการเจริญกุศล จัดพิมพ์ปฏิทินสารธรรม ๒๕๖๕ ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ที่สนใจ ซึ่งขณะนี้สมาชิกชมรมบ้านธัมมะทุกท่าน สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จำนวนท่านละ ๑ เล่ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะหมด (เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่คลี่คลาย ทุกท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้เพียงทางโทรศัพท์ 02 468 0239 เท่านั้น)

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ยินดียิ่งในความดีของคุณนภา จันทรางศุ อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ คุณวันชัย ภู่งาม มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม"

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


ติดต่อขอรับปฏิทินสารธรรมได้ที่
โทร 02 468 0239

ขอเชิญอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

  ความคิดเห็น 1  
 
swanjariya
วันที่ 10 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ คุณนภา จันทรางศุและคุณวันชัย ภู่งาม

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 10 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
bigcat001
bigcat001
วันที่ 10 ม.ค. 2565

กราบขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wisit
wisit
วันที่ 10 ม.ค. 2565

อนุโมทนา ในกุศลท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 10 ม.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Warapirangkurn
Warapirangkurn
วันที่ 11 ม.ค. 2565

ขอปฏิทินสารธรรม 2565 ได้ อย่างไร ช่องทางไหน ครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 11 ม.ค. 2565

ติดต่อขอรับปฏิทินสารธรรมได้ที่

โทร 02 468 0239

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ภรณ์ศิริ
ภรณ์ศิริ
วันที่ 11 ม.ค. 2565

กราบยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
nuch chayanut
nuch chayanut
วันที่ 11 ม.ค. 2565

อนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุๆ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Naza
Naza
วันที่ 11 ม.ค. 2565

อนุโทนาในกุศลจิตที่มีเมตตากรุณาด้วยเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Jans
Jans
วันที่ 12 ม.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ม.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Centella
Centella
วันที่ 12 ม.ค. 2565

อนุโมทนาทุกความดีงามคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ