เสพคุ้นอกุศลจิต
 
janpreeya
วันที่  18 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4026
อ่าน  944

เพราะเหตุใดในชีวิตแต่ละวันของเราจึงมีอกุศลมาก เหมือนกับว่ามีอกุศลเป็นปกติ เสพคุ้นกับอกุศลจิต


Tag  กิเลส อกุศล อกุศลจิต อกุศลธรรม
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

   ควรทราบในความเป็นจริงว่าสิ่งใดมีมากหรือมีกำลังมาก สิ่งนั้นย่อมยึดหรือครอบงำสิ่งที่มีกำลังน้อยกว่า เพราะอกุศลธรรม เราสะสมมามากคุ้นเคยกับมันมากแม้ในชาตินี้ที่เห็นๆ กันอยู่ ตั้งแต่เกิดมา เราก็สะสมอกุศลธรรมมามากในชาติก่อนๆ เราก็สะสมอกุศลธรรมมามากเช่นกัน ฉะนั้นในชีวิตแต่ละวันจึงมีอกุศลเป็นจำนวนมาก  สรุป คือ ถ้าขณะจิตที่ไม่เป็นในทาน ศีล ภาวนา ขณะนั้น ชวนจิตเป็นอกุศลทั้งสิ้น เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว  ไม่ควรประมาทในการฟังพระธรรม เพราะการฟังพระธรรมทำให้กุศลธรรมเจริญ  

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

   เสพคุ้นกับอกุศลจิตมากกว่ากุศลจิต เพราะวันหนึ่งๆ เราชอบโลภะ อาหารอร่อยทุก คนก็ชอบทานและติดด้วยเป็นส่วนใหญ่ รูปสวย เสียงเพลงเพราะ โลภะชอบ ฯลฯ การละคลายกิเลสเป็นสิ่งที่ยากมาก เหมือนทวนกระแส เราต้องอาศัยการฟังธรรม เป็นเหตุให้กุศลธรรมอื่นๆ เจริญขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เป็นธรรมดาที่มีอกุศลเกิดมากเพราะเรามีกิเลสมากนั่นเอง สะสมปัญญาน้อยจึงทำให้กุศลเกิดน้อย อกุศลเกิดมากครับ

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

กิเลสมีมาก ไม่มีที่พอจะเก็บ [คาถาธรรมบท]

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
janpreeya
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอบคุณทุกท่านค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ