วิตก ๙ ?
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  11 มิ.ย. 2550
หมายเลข  3973
อ่าน  1,444

วิตก ๙  สัญจรท่องเที่ยวไปบนโลกใบนั้นหมายถึงอะไร  ได้แก่อะไรบ้าง


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 มิ.ย. 2550

ส่วนมากในวันหนึ่งๆ   เรามักจะตรึกไปในทางอกุศลวิตกเป็นส่วนใหญ่    ตรึกใน

รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็วิตกกังวลถึงอนาคตตอนแก่แล้วต้องอยู่คนเดียว

 จะอยู่อย่างไร ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 13 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ