การตีระฆัง
 
itgenius2004
วันที่  8 ก.ย. 2564
หมายเลข  37007
อ่าน  84

เรียน ท่านผู้รู้ทุกท่านครับ

จะสอบถามการตีระฆัง ทำวัตรเช้า เย็น ช่วงเข้าพรรษา ต้องตีอย่างไร มีจังหวะ อย่างไรบ้าง ตีกี่ครั้ง (มีทำนอง หรือจังหวะ หรือยกตัวอย่างให้ดู หรือไม่)


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเคาะตีระฆังของพระภิกษุ เพื่อบอกเวลา บอกการนัดหมาย เช่น ทำกิจของสงฆ์ประการใด ประการหนึ่ง ซึ่ง การตีะฆัง ก็ควรตีให้เหมาะสม แต่ไม่ใช่เป็นการตีเป็นจังหวะเพลง เพราะพระภิกษุเว้นขาดจากการร้องรำทำเพลง ไม่สมควรกับเพศบรรพชิต ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความประพฤติเป็นไปของเพศบรรพชิต จะต้องมีความเหมาะสม เรียบร้อยดีงาม เหมาะควรแก่ความเป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง พฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะไม่ควร บรรพชิตจะทำไม่ได้เลย แม้ในการตีฆ้อง ตีระฆัง ก็ต้องกระทำให้เหมาะแก่เพศบรรพชิต ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
itgenius2004
วันที่ 9 ก.ย. 2564

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 1 โดย paderm

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเคาะตีระฆังของพระภิกษุ เพื่อบอกเวลา บอกการนัดหมาย เช่น ทำกิจของสงฆ์ประการใด ประการหนึ่ง ซึ่ง การตีะฆัง ก็ควรตีให้เหมาะสม แต่ไม่ใช่เป็นการตีเป็นจังหวะเพลง เพราะพระภิกษุเว้นขาดจากการร้องรำทำเพลง ไม่สมควรกับเพศบรรพชิต ครับ

ขออนุโมทนา

รับทราบครับ อยากทราบวิธีการตีระฆัง ที่ถูกต้องในการทำวัตรเช้า วัตรเย็น ของพระสงฆ์ ต้องตีอย่างไร ตีกี่ครั้ง จึงจะถูกต้อง (ดูในยูทูปแล้วเห็นตีไม่เหมือนกันเลย)

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ก.ย. 2564

เรียนความเห็นที่ 4

ในพระไตรปิฎก ไม่มีการแสดงวิธีการตี ว่าจะให้ตีอย่างไร ครับ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Witt
วันที่ 10 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ