การปลุกเสกของภิกษุรูปนี้เกี่ยวข้องกับพุทธคุณหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  11 ก.ย. 2564
หมายเลข  37189
อ่าน  77

การสวดมนต์ปลุกเสกวัตถุตามรูปนี้โดยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ เป็นการปลุกเสกที่เกี่ยวข้องกับพุธคุณไหม


  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เหล่าภิกษุที่ทำการปลุกเสก เป็นผู้ที่ทำเดรัจฉานวิชา ไม่ได้รู้ถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะไม่ได้น้อมประพฤติตามคำสอนของพระองค์ แต่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง เป็นโทษโดยส่วนเดียว ทำลายทั้งตนเอง ทำลายทั้งคนอื่น ทำให้คนอื่นเกิดความหลงงมงาย และ ทำลายสิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องจริงๆ จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดเลย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 12 ก.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Witt
วันที่ 12 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ