สงสัยเรื่องวิถีจิต ที่เป็นมโนทวารวัชชนจิตสลับกับภวังคจิต
 
lokiya
lokiya
วันที่  13 ก.ย. 2564
หมายเลข  37306
อ่าน  57

โดยทั่วไปหลังปัญจทวารวัชนจิตเกิดแล้วมีภวังค์คั่นก่อน มโนทวารวัชชนจิตเกิดสืบต่อ

สงสัยว่า วิถีจิตสามารถเป็นปัญจทวารวัชนจิต มีภวังค์คั่น แล้วเป็นมโนทวารวัชชนจิต มีภวังค์คั่น แล้วเป็นมโนทวารวัชนจิต สลับกับภวังค์คั่นกับมโนทวารวัชนจิตเป็นแบบนี้สืบต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เกิดปัญจทวารวัชนจิตได้หรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อมโนทวาราวัชชนจิตดับไปแล้ว จิตที่เกิดสืบต่อ ไม่ใช่ภวังค์ เพราะเหตุว่าวิถีจิตทางใจ ยังไม่จบสิ้น ก็ต้องมีวิถีจิตทางใจขณะต่อไปเกิดสืบต่อ คือ ชวนจิต นั่นเอง ดังนั้น ลำดับแห่งการเกิดดับสืบต่อกันของจิต จะเกิดสืบต่อเป็นลำดับด้วยดี ไม่สับลำดับกัน ตามความเป็นจริงของจิต นั่นเอง สำหรับวิถีจิตทางใจหรือทางมโนทวาร นั้น มี ๓ วิถีได้แก่

วิถีที่ ๑ เป็นอาวัชชนวิถี ๑ ขณะ

วิถีที่ ๒ เป็นชวนวิถี ๗ ขณะ

วิถีที่ ๓ เป็นตทาลัมพนวิถี ๒ ขณะ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ