ข้อสงสัยเรื่องวิตกเจตสิกในวิถีจิต
 
lokiya
lokiya
วันที่  13 ก.ย. 2564
หมายเลข  37307
อ่าน  91

วิถีจิตทางปัญจทวาร ๗ วิถี เหตุใดจึงไม่มีวิตกเจตสิกประกอบกับทุกจิตที่เกิดขึ้นในวิถีนั้นๆ?


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเป็นจริงของสภาพธรรมเป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ ไม่ได้ แม้แต่วิตักกเจตสิก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงแสดงตามความเป็นจริงว่า วิตักกเจตสิก คือ สภาพที่ตรึกหรือจรดในอารมณ์ เกิดกับจิต ๕๕ ประเภท ตามความเป็นจริงของสภาพธรรม เ พราะเหตุว่า จิตบางขณะ บางประเภท เกิดได้ โดยไม่ต้องมีวิตักกเจตสิก เกิดร่วมด้วย ในชีวิตประจำวันที่พอจะเข้าใจได้ คือ ขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย ซึ่งเป็นจิตที่มีกำลังอ่อน มีเพียงเจตสิก ๗ ประเภทเท่านั้น เกิดร่วมด้วย ไม่มีวิตักกเจตสิกเกิดร่วมด้วย แต่ขณะขณะอื่นๆ นอกจากนี้ ต้องอาศัยวิตักกเจตสิก จึงจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

วิตักเจตสิก -- ปกิณณกเจตสิก


...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...


 
  ความคิดเห็น 2  
 
Witt
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ อ.คำปั่น

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 14 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ค่อยๆศึกษา
ค่อยๆศึกษา
วันที่ 19 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ